Tillbaka


Textprov ur:

Ragnar Forshufvud: Bostad och hälsa
En praktisk handbok för ett sundare hem

INNEHÅLL :

Förord 

Kapitel 1. Byggnadsbiologins krokiga väg
Anton Schneider, professor - Wolfgang Maes, journalist - Erich.-W. Fischer, ingenjör - En standard för mätteknik - Svensk forskning 

Kapitel 2. Elektriska växelfält
Elektriska växelfält och hälsan - Kapacitiva strömmar - Mätmetoder - Spikar på nätet - Kabelsökare - Några praktikfall - Sanering - Sömnens betydelse - Nätfrånkopplaren - Skärmning av elektriska växelfält - Jordning - 
Störningar på PEN-ledaren - Övernattning - Elektriska växelfält: Tips för reducering 

Kapitel 3. Magnetiska växelfält
Virvelströmmar eller induktiva strömmar - Magnetiska växelfält och vår hälsa - Högspänningsledning i grannskapet - Mätmetoder - Praktikfall - Hur reducerar man magnetiska växelfält? - Skärmning av magnetiska växelfält -
Magnetiska växelfält: Tips för reducering 

Kapitel 4. Elektromagnetisk strålning (Högfrekvens)
Högfrekvens = Kort våglängd - Frekvensspektrum (överkurs) - Närzon och fjärrzon - Strålning och vågrörelse - Modulation - Termiska skador - Ett märkligt undantag - I skålen, i buren och i verkligheten - Forskarnas sandlåda - Öst och väst 

Kapitel 5. Den elektromagnetiska nedsmutsningen
Information - Mobiltelefonmaster och sömnlöshet - Sladdlösa telefoner - Elektrosmog ombord - Elektrosmog i huset: Processorbrus - Bildskärmar - Riktvärden enligt MPR och TCO - Elektromagnetisk strålning: mätmetoder - 
Skärmning av elektromagnetisk strålning - Skärmburar - Skärmande textilmaterial - Tips för reducering av strålning utifrån -Tips för reducering av strålning från egen elektronik 

Kapitel 6. Elöverkänslighet 
Erkända sjukdomar - Flamskyddsmedel - Blockering av DNA-reparationen? - Radondöttrar - Bli inte elöverkänslig! - Minska fältbelastningen - Minska tungmetallbelastningen - Se upp för kemikalier! - Ge akt på tidiga varningstecken! - Om man trillar dit 

Kapitel 7 Radon 
Joniserande strålning: Alfa, beta, gamma - Radon i bostäder - Hur undviker man att köpa ett radonhus - Radondöttrar och luftjoner - Jonisatorer - Strålning ur marken - Radon i vattnet - Några siffervärden 

Kapitel 8. Jordstrålning och annat mystiskt
Jordstrålning: mätmetoder - Gitternät - Statisk elektricitet och trivselplagg - Statisk magnetism - Ortoped med ryggont 

Kapitel 9. Luft
Tobaksrök - Lättflyktiga gifter: Lösningsmedel - Formaldehyd - Asbest och andra fibrer - Biocider i inomhusluften - Flamskyddsmedel - Biocidsanering - 
På tal om damm… - Vädring och ventilation - Luftväxling och luftfuktighet - Mikrolivet - Mikroskopiska svampar - Sporer i luften - Några obesvarade frågor 

Kapitel 10. Buller och belysning
Störningar utanför det hörbara området - Resonans och flimmer 

Bilaga 1. IBN och dess verksamhet
Bilaga 2. Byggnadsbiologisk mätstandard IBN 98/5
Bilaga 3. Adresser
Bilaga 4. Lästips 
Bilaga 5. Fysikaliska måttenheter 
Index 


Ur Förord

Den här boken handlar om inomhusmiljö. Man kan säga att den handlar om sjuka hus, och om hus som är litet krassliga, och hur man botar dem. Fast egentligen handlar det förstås om människorna som bor i husen, och hur man befriar dem från belastande miljöfaktorer, så att de mår bättre och trivs bättre med livet.
    Det finns en tysk bok, en charmerande, men samtidigt omskakande handbok i ämnet, skriven av en självlärd expert på inomhusmiljö, Wolfgang Maes. När jag för ett år sedan tog kontakt med honom för att diskutera en svensk översättning, föreslog han att jag i stället skulle skriva en egen bok, där jag kunde få citera valda delar ur hans.
    Det visade sig vara ett utmärkt förslag. Jag kunde välja intressanta delar ur den tyska boken och utesluta sådant som var mindre intressant för en svensk läsekrets, samtidigt som jag kompletterade med egna tankar, svenska erfarenheter och nya forskningsrön.
    Jag har inte kunnat undvika att ta med några teoretiska formler. Alla läsare har inte förutsättning att förstå dem, men tan-ken är att man skall kunna hoppa över de teoretiska avsnitten och ändå ha behållning av resten av boken, med alla tips om hur man angriper de praktiska problemen.
    Jag ber att få framföra ett varmt tack till Wolfgang Maes och hans förlag, Institut für Baubiologie und Oekologie, för deras tillmötesgående, och till alla på Karlskoga bibliotek som hjälpt mig att få fram information.
(........)


Väckarklocka skrällde ohörd

6 volt kroppsspänning kom Kirk upp till, en  framgångsrik  ung grafiker i Marin County, Kalifornien. Han bodde sedan sex år i sitt trähus. Sedan sex år hade han aldrig kunnat sova en hel natt, och han var ständigt irriterad och spänd. Varenda morgon utan undantag vaknade han en timme innan väckarklockan skulle ringa och kunde inte somna igen, fast han var dödstrött.
    Med en nätfrånkopplare  eliminerades de starka fälten från ledningarna i träväggarna. Redan nästa morgon hände det, till hans egen stora förvåning, att han inte hörde väckarklockan, utan försov sig och inte vaknade förrän 5 timmar senare! Under loppet av några veckor kom välbefinnandet tillbaka, och han sov gott igen. Och inte nog med det. Han berättade också för mig att hans ryggsmärtor, som plågat honom i åratal, hade försvunnit.

En kommentar från vår svenska horisont: Det framhålls att den här Kirk bodde i ett trähus. De är vanliga i USA, men framför allt i Sverige, Norge och Finland. Det är ingen tvekan om saken: elektriska växelfält är starkare i trähus än i stenhus. Dessutom är det så att elinstallationen i de flesta svenska hus är utan skyddsjord, med undantag för några få vägguttag i kök och källare. I Tyskland är regeln sedan länge att hela installationen skall vara försedd med skyddsjord. Det betyder i praktiken en väsentlig reducering av de elektriska växelfälten.
                                                                           (Sida 23)

155-voltsmannen

Ett fall utanför det vanliga: En kärnfrisk, vital 45-åring blev bara på några veckor svårt sjuk. Besök av jourläkaren var och varannan natt (sjuklingarna har det bra i Tyskland - vi får vackert pallra oss iväg till akuten). Mannen var förtvivlad, läkarna fann ingenting. På sjukhuset förbättrades symtomen alltid. Hemma uppträdde de åter lika säkert: oförklarliga och outhärdliga smärtor, hjärtattacker, cirkulationsstörningar. Ingen klar tanke mer. Depressioner och ångest. Nytt nödrop till jourläkaren. Patienten var säker på att han snart skulle dö.
    En mätning på kroppsspänningen när mannen låg i sängen gav 155 volt!  Hans fru förundrade sig varje kväll på nytt över att hon fick kraftiga elektriska stötar i fingertopparna och på läpparna varje gång hon berörde sin mans hud eller ville ge honom en godnattkyss. Vad kunde det betyda?
    Orsak:  Den elektriska uppvärmningen av vattensängen var defekt.
   Efter reparation och avskärmning försvann fälten. Den dynamiske gymnastikläraren från Solingen blommade upp, det syntes tydligt. Jourläkaren behövde inte komma mer.
    I det här fallet var fältet så starkt att en spänningsprovare ("testmejsel") lyste när man satte den mot 155-voltsmannens kropp,  när han låg i sängen!

Min kommentar: Här är för en gångs skull ett fall, där man kan säga att problemen med största sannolikhet hade en enda orsak. Men observera att man inte nöjde sig med att reparera eluppvärmningen i vattensängen, man utförde också en avskärmning. Även en normalt fungerande vattensäng kan nämligen ge ganska höga fältstyrkor. Det finns lämpliga material för avskärmning, kolfiberduk, sid 32, och skärmande textilmaterial, sid 81.
                                                                                         (sida 24)

    Här följer några exempel på skärmningsåtgärder som kan ingå i en elsanering.
* att dra ut alla ledningar som går i rör inne i väggarna och dra in skärmade kablar
* att byta ut sladdar till lampor och appa-rater mot skärmade sådana
* att sätta in skärmade insatser i alla dosor (tillverkas av Idealplast i Borås)
* att byta ut elcentralen mot en skärmad sådan
* att måla väggarna mot grannhusen med grafitfärg, som jordas
    Förutom skärmning kan det bli fråga om att försöka göra något för att minska magnetiska växelfält. Mer om detta i nästa kapitel.
    Sammanfattningsvis kan man säga ett det finns mycket man kan göra på området skärmning. Men alla ansträngningar kan vara bortkastade, om man inte har tillgång till en bra jord
                                                                                          (sida 33)

.... I den elektromagnetiska vågrörelsen finns en växelverkan mellan elektrisk energi och magnetisk energi. Man kan uttrycka det så här (litet förenklat)

Elektriska fält kommer från
 magnetiska fält.

Magnetiska fält kommer från
 elektriska fält.

Följden är att det går att räkna ut det elektriska fältets styrka, om vi bara känner det magnetiska fältets styrka. Och om vi känner det elektriska fältets styrka, så kan vi använda samma process baklänges och få fram det magnetiska fältets styrka.....
                                                                                               (sida 58)

Elallergi

    Det är inte konstigt att många elöverkänsliga tycker att de lider av en allergi. Många berättar om hur de har blivit mer och mer känsliga, tills reaktionströskeln till slut hamnat på en ofattbart låg nivå. Ändå är elöverkänslighet inte en allergi i medicinsk mening.
    Den accepterade formen av allergi föranleds av att något främmande ämne, kemiskt eller biologiskt, kommer i kontakt med kroppen. Det skall vara någonting påtagligt, och inte bara en fysikalisk storhet, som ett elektriskt eller magnetiskt fält.
    Det vill säga - när man väl har fått sin allergi, kan den utlösas av löjliga bagateller. En pollenallergiker kan få en histaminreaktion av en bukett plastrosor, och en husdjursallergiker av en avbildning av en katt. Om man utsätter ett försöksdjur för ett allergiframkallande ämne samtidigt med att man ringer i en klocka, och gör detta tillräckligt många gånger, så räcker det till slut med att man ringer i klockan för att den allergiska reaktionen skall uppträda.
    Ändå är det ingen som ifrågasätter pollenallergi eller husdjursallergi. Det behövs ingen "psykologisk förklaringsmodell". Men det beror på att man förutsätter att vederbörande har förvärvat sin allergi genom exponering för ett kroppsfrämmande ämne.
    Och något sådant kan ju inte komma ut ur en bildskärm! Eller...?
                                                                                           (sida 86)

    Kostnaden för att värma upp luften beror förstås på hur kallt det är ute. Vi antar att dygnets medeltemperatur fördelar sig över eldningssäsongen så här:
 60 dygn - 5oC
 60 dygn   0oC
 60 dygn +5oC
 60 dygn 10oC
I genomsnitt måste jag, om jag vill ha 20oC inne, höja uteluftens temperatur med 17,5oC. Med några enkla beräkningar fick jag fram att det går åt 5780 kWh under hela eldningsperíoden.
    Karlskoga Energi och Miljö AB uppskattar min årsförbrukning till 34.500 kWh per år. Den intressanta slutsatsen är, att om jag helt upphörde att ventilera - ja, det går naturligtvis inte, men om det vore möjligt, då skulle min energiförbrukning bara sjunka med 17 procent.
                                                                                              (sida 126)


Pressröster:

Thomas Josefsson i Ljusglimten 4/98 (FEB:s tidning):
Fyllig introduktion till elektriska och magnetiska fält, elsanering mm. ... författaren träffar mitt i prick ... Han är förbannad på det onyanserade sätt som elöverkänsliga har betraktats och behandlats. ...en lärobok och ett debattinlägg ... en vederhäftig framställning...

Gunni Nordström, som tidigare skrivit många artiklar och en bok om elöverkänslighet, diskuterar den på en helsida i VASABLADET 9/1 99 (en av Finlands största dagstidningar). Där presenterar hon boken utförligt och nästan alla illustrationer återges:
Den som vill ha en lättfattlig och välskriven orientering ... ett helhetsgrepp på den kunskap som finns i dag ... om hela problemkomplexet inomhusmiljö och sjuka hus.

TCO-Tidningen nr 25 4/12 98 samma Gunni Nordström: En anspråkslös titel men ett explosivt innehåll (...) Boken tar ett helhetsgrepp på företeelser som sjuka hus, elektromagnetiska fält, radondöttrar och kemikalier. (...) En ofta upprepad lögn är att bara svenskar lider av det som här kallas elöverkänslighet. (...) Ragnar Forshufvud är steget före forskarna och facket. (...) Oumbärlig bok (...) Hans bok är oumbärlig för den som vill få ett sammanhang i debatten. Att han skriver enkelt och lättfattligt är ytterligare ett plus.

TF-Bladet Nr 4/98 Ernst Thysell (Tandskadeförbundet):
... önskebok ... en bok att önska i handen på myndighetspersoner, alltifrån bostadsministrar, kommunpolitiker, försäkringskasseläkare och alla andra läkare ... massor av småtips och tips för genomgripande förändringar ... synnerligen belysande fallbeskrivningar

Jan Åberg i samma tidning och på Internet :
... uppslagsverk för var och en som vill "checka av" sin hemmamiljö, men också för den som vill syna framförallt sin elektriska arbetsmilj\ö på jobbet. ... fyller en kunskapslucka ... uppslagsverk för var och en ...

Tillbaka